پروژه‌های حرفه‌ای اخیرساخت انیمیشن

و نمونه کارهای دیگر

تولیدانیمیشن

ویدئوهای انیمیشنی، ترند این روزها و آینده هستند. زیرا کاربران اکثرا ترجیح می دهند به جای خواندن یک محتوای متنی ده دقیقه ای، 2 دقیقه محتوای ویدئویی ببینند. بدیهی است که محتواهای ویدئویی بهتر پیام شما را به مخاطبانتان خواهد رساند.

محتواهای انیمیشنی 1/6 برابر مخاطبان شما را افزایش می دهد. همین یک دلیل کافیست تا شروع به ساخت ویدئو انیمیشنی برای  تبلیغات بیزنس خود بکنید.

تیم ژیپان از ایده تا اجرا همراه شماست. 

دسته بندی ها:همه